Informacje dla Kandydatów

S T U D I A    N A    S P E C J A L N O Ś C I    R A T O W N I C T W O

To kierunek kształcenia dla osób ambitnych, wysportowanych, szukających ciekawej pracy a przede wszystkim zdolnlych do poświęcania innym ludziom oraz rozumiejących potrzebę ochrony środowiska morskiego!


Wspólne ćwiczenia Ratowników SAR-u i Studentów Akademii

W trackie 4-letnich studiów inżynierskich na specjalności Ratownictwo Akademia Morska gwarantuje następujące specjalistyczne praktyki i staże:

  • rejs kandydacki na statku Nawigator XXI

- dwutygodniowy rejs po morzu Bałtyckim w trackie I roku
- studenci zapoznają się rozkładem statku, zwyczajami morskim, odbywają wachty nawigacyjne, przechodzą alarmy ćwiczebne opuszczenia statku oraz gaszenia pożaru na pokładzie

  • obóz narciarsko-kondycyjny w Karkonoszach

- dwutygodniowy obóz w trakcie II roku styczeń – luty
- pobyt w Szklarskiej Porębie
- nauka i doskonalenie jazdy na nartach
- marsze i biegi po górskich szlakach
- opieka trenerów

  • obóz nurkowy jezioro Ińsko

- lipiec – sierpień, po II roku
- kurs płetwonurkowy pierwszego stopienia w systemie KDP CMAS
- pobyt nad jednym z najczystszych jezior Pomorza Zachodniego
- opieka doskonałych instruktorów

- miesięczny rejs po morzu Bałtyckim w trakcie III roku
- alarmy ćwiczebne ratowania życia, mienia oraz środowiska
- nurkowanie, wachty nawigacyjne

  • praktyki na holownikach

- dwutygodniowa asysta w Szczecinie i Świnoujściu
- udział w pracy holownika podczas wprowadzania jednostek do portu
- zapoznanie się z wyposażeniem oraz zdolnościami manewrowymi holowników

  • staż w Brzegowych Stacjach Ratownictwa Morskiego

- tygodniowa służba w jednej ze stacji na polskim wybrzeżu
- zapoznanie się z możliwościami manewrowymi szybkich łodzi ratowniczych SAR 1500 / SAR 3000
<www.sar.gov.pl>

a także

  • dodatkowe szkolenia i ćwiczenia z jednostkami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
  • cotygodniowe zajęcia na basenie, w trakcie, których uzyskać można stopień ratownika WOPR
  • możliwość udziału w kursie sternika motorowodnego
  • możliwość udziału w dowolnej sekcji sportowej AZS <www> oraz kołach naukowych, wyjazdach stypendialnych...
  • oraz dwa semestry wolne od zajęć dydaktycznych, w trakcie których istnieje możlwość odbycia praktych na statkach morskich, dzięki czemu po obronie dyplomu uczelni, odebrać można z Urzędu Morskiego dyplom oficera wachtowego!

Zajęcia specjalistyczne realizowane są przy współpracy z profesjonalistami z poszczególnych dziedzin, intruktorów nurkownia i ratownictwa wodnego, lekarzy medycyny, ekspertów ochrony środowiska.

 

P R A C A    P O   S T U D I A C H

Po ukończeniu Akademii Morskiej na specjalności Ratownictwo absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in.:  na statkach marynarki handlowej w charakterze oficera nawigacyjnego, na statkach pasażerskich jako ofiererowie ds. bezpieczeństwa,  w morskiej służbie poszukiwania i ratownictwa, w obsłudze ratowniczej dla platform wydobywczych, w biurach armatorskich, jako inspektorzy ds. bezpieczeństwa, w administracji morskiej (krajowej i światowej) oraz wielu innych jednostkach sektora morskiego.


J e s t e ś  z a i n t e r e s o w a n y / z a i n t e r e s o w a n a ?

Aplikuj do Akademii Morskiej na kierunek Nawigacja.
Po trzech semestrach nauki zgłoś w dziekanacie chęć kontynuacji kształcenia w dziedzinie Ratownictwo.


Sprawdź procedurę rekrutacyjną w serwisie -
www.rekrutacja.am.szczecin.pl

P O L E C A M Y !!!