Pracownicy

 

K A D R A  Z A K Ł A D U


Zespół Zakładu tworzą wykładowcy z dyplomami oficerów marynarki handlowej oraz marynarki wojennej RP.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwóch budynkach Akademii,
w gmachu głównym przy ul. Wały Chrobrego oraz
w obiekcie OSRM (Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego) przy ul.Ludowej
patrz


 KONSULTACJE
I TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
 

Gmach Główny Akademii Moskriej w Szczecinie   
dr inż. kpt.ż.w. Mirosław Wielgosz                                  
adiunkt, Kierownik Zakładu
 
dr inż. kpt.ż.w. Zbigniew Ferlas                                       
st. wykładowca
 
mgr inż. st. of. pokł. Marzena Małyszko                           
astystent
 
mgr inż. kmdr por. rezDariusz Stachowiak                     
st.wykładowca
 
mgr inż. kmdr por. rez. Konrad Stafiej                              
st. wykładowca
 
mgr inż. kmdr por. rez. Marek Szelest                                   
st. wykładowca
 
inst. mgr Jakub Chuta                                                  
st. wykładowca
 
mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska                              
astystent